Velkommen til Antropos.no

Allitterasjon

Flere visninger

Eva Lunde
Allitterasjon
kr 75,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Øvelser fra eurytmiens begynnelse De som søker eurytmien, er mennesker som søker sitt himmelske urbillede. Rudolf Steiner Den gamle allitterasjonsdiktningen, Eddakvadene, som bygger på firetallet, henger sammen med pulsslaget i motsetning til den greske versefot som bygger på åndedrettets strøm hen over pulsen. Allitterasjonsdiktningen er forbundet med selve pulsslagene; fire pulsslag på ett åndedrag. Jeg velger en strofe fra Voluspå som minner om det Rudolf Steiner i første foredrag i lydeurytmikurset omtaler som Det skapende verdensord, som står bak mennesket og som gjennom mennesket blir virksomt i eurytmien. Det er nødvendig i vår tid å forbinde seg med jordtyngden for å utvikle bevissthetssjelen. Vi er nå i bevissthetssjelens tidsalder, og eurytmien er vår tids kunst. Eva Lunde i forordet Fra bokens innhold: Om de første anvisninger for eurytmien En forberedende allitterasjonsøvelse Hva sier luftens formvelde gjennom mine henders sang? Praktiske øvelser: Stavøvelsene - Sammentrekning og utvidelse - Øvelser for å gjennomstrømme skikkelsen - Tre øvelser for å bevisstgjøre rommets omkrets Om språkånden Utgitt av Antropos Forlag