Velkommen til Antropos.no

Barnets verden

Flere visninger

Arve Mathisen, red.
Barnets verden
kr 298,00
Oppdragelse og pedagogikk i førskolealderen

En Steinerpedagogisk idébok for hjem og barnehage

Ny utgave 2013
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Oppdragelse og pedagogikk i førskolealderen En Steinerpedagogisk idébok for hjem og barnehage Med denne artikkelsamling foreligger for første gang på norsk en helhetlig fremstilling av Steinerpedagogikken slik den kan arte seg i førskolealderen. Tekstene er ikke i første rekke teoretisk anlagt, men forsøker å gi et aktuelt bilde av en frodig og livsnær pedagogikk. Leserne vil møte en oppdragelsespraksis som tar utgangspunkt i barnet selv. Her skulle det være nok av inspirasjon å hente både for hjem og barnehage, for foreldre og fagpedagoger. Hele tiden blir det lagt vekt på menneskelig kontakt, og et levende og nært forhold mellom barn og voksne. Forfatterne har det til felles at de enten daglig omgås barn, eller at de kan se tilbake på et langt yrkesliv som pedagoger. Fra bokens innhold: Inger Brochmann: Etterligningens betydning i førskolealderen. Meningsfullt samvær med barna Arve Mathisen: Individualitet og skaperglede. De tre første årene - en antroposofisk betraktning Reidun Iversen: Barna og viljen Eva Schickler: Vi feirer årets løp Eva Flaten: Fortell for barna. Om eventyr, vers og barnebøker Karin Neuschütz: Fra hånddukker til marionetter. Dukketeater - en kunst for alle Eva Schickler: Ringlekene - nytt liv i en gammel tradisjon. Sang og bevegelse - veien til barnets hjerte Christiane Kutik: Alle barn er musikalske. Om språk, sang, instrumentalmusikk og bevegelse Anne Widmark: Syng med barna Kirsten Borgnes Pfeiffer: Leker man kan lage selv Liv Skappel Gran: Barnets natur og naturen Inger Brochmann: Visdomsfylte barnetegninger Eva Flaten: Barn trenger å få leke - også seksåringer Anne Christine Bjørnebye: Naturfibrenes egenskaper. Bekledning fra et medisinsk synspunkt Anne Ingeborg Haugholt: Pleie av syke barn i hjemmet Arne Enge: Vaksinasjonsspørsmålet og barnesykdommer Wenche Ødegård: Å være hjemme med barna Tone Bell Rysst: Om kunsten å undre seg - og gjøre noe med det Unni Kondrup: Skapende bevegelser til språk og musikk Utgitt av Vidarforlaget.