Velkommen til Antropos.no

Betraktninger over en dag

Flere visninger

Marcello Haugen
Betraktninger over en dag
kr 120,00
"Veien er så lett å finne, men likevel så vanskelig å gå."
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

"Du må ikke gjøre stillheten om til ord, men leve i det som stillheten innebærer. Skap en stillhet i deg selv som ikke kalles stillhet, men som er en tilstand av levende harmonisk liv, hvori du hviler ubevisst i visdommens ubegrensede enhet. Finn frem til et sted i deg selv hvor du kan gå inn og være i denne stillhetens tilstand. Der vil du erfare noe av den ånd du søker, og du vil forsøke å bevare den levende i deg." Marcello Haugen Utgitt av Forlaget Mystica Eterna.