Velkommen til Antropos.no

Åndelige hierarkier og deres genspejling i den fysiske verden

Flere visninger

Steiner, Rudolf
Åndelige hierarkier og deres genspejling i den fysiske verden
kr 242,00
Dyrekrets, Planetene, Kosmos
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Dyrekrets, Planetene, Kosmos Ti foredrag og to besvarelser av spørsmål, Düsseldorf 12. til 22. april 1909. Oversatt til dansk fra den tyske utgave "Geistige Hierarchien und Ihre Widerspiegelung in der physischen Welt", GA 110. I boken "Videnskapen om det skjulte" har Rudolf Steiner gitt sin kosmologi. I foredragsrekken her utdyper han dette billede av åndelige makters virke og fremkommer med ytterligere opplysninger om tilværelsen og menneskets vesen. Blant annet beskriver han: Individualitetens utvikling og jordmateriens skjebne Dionysios Aeropagitas hierarkilære Planetenes bevegelsesimpulser Elementarvesnenes oppståen Den gamle Saturns oppståen Solsystemets utvikling Urverdenens visdom De hellige rishier.