Velkommen til Antropos.no

Åndserkjennelse og kulturfornyelse

Flere visninger

Rudolf Steiner
Åndserkjennelse og kulturfornyelse
kr 225,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

8 foredrag i Oslo (Kristiania) fra 25. november til 2 desember 1921 Under sitt besøk i Oslo (Kristiania) i 1921 holdt Rudolf Steiner en rekke offentlige foredrag - bl.a. i regi av Det norske studentersamfunn - som samlet gir en innføring i et bredt område av antroposofien: erkjennelsesveien, menneskets vesen, kristologien, det sosiale spørsmål. - Til den norske utgaven har Terje Christensen skrevet et efterord, som gir et levende historisk bilde av de begivenhetsrike dagene under Steiners besøk. Fra bokens innhold: De høyere verdeners virkelighet Antroposofiens grunnlag Mennesket i antroposofiens lys Verdensutviklingen i antroposofiens lys Nødvendigheten av kulturfornyelse Jesus eller Kristus Kardinalspørsmålet i det økonomiske liv Oversatt av Terje Christensen fra Die Wirklichkeit der höheren Welten, GA nr. 79. Utgitt av Antropos Forlag.