Velkommen til Antropos.no

Åndsvitenskap i det 21. århundre. De nye hjertekreftene og Nordens særlige oppgave

Flere visninger

Yeshayahu Ben-Aharon
Åndsvitenskap i det 21. århundre. De nye hjertekreftene og Nordens særlige oppgave
kr 150,00
i disse foredragene beskrives den åndelige situasjonen for menneskeheten i nåtiden og i den nærmeste fremtiden, hvor utviklingen av nye eteriske hjertekrefter er grunnlaget og forutsetningen for sann sosialitet.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Yeshayahu Ben-Aharon knytter antroposofien på en levende måte til vår egen tid og de impulsene som fins i dag, blant annet innen teknologien. i disse foredragene beskrives den åndelige situasjonen for menneskeheten i nåtiden og i den nærmeste fremtiden, hvor utviklingen av nye eteriske hjertekrefter er grunnlaget og forutsetningen for sann sosialitet. To motsatte strømmer kjemper om menneskets frigjorte hode- og hjertekrefter. De vil på hver sin måte føre oss bort fra livet som mennesker på jorden og møtet med det andre mennesket. Midt mellom disse to prøver Kristus-Mikaelstrømmen å finne en åpning til å virke i og blant oss. Med dette som bakgrunn legges det særlig vekt på Nordens rolle, som blir gjort mulig gjennom "den tause guden" Vidar - som har begynt å tale i vår tid. Utgitt av Dynamis Forlag i 2016. 75 sider, heftet.