Velkommen til Antropos.no

Antroposofi og pedagogikk

Flere visninger

Rudolf Steiner
Antroposofi og pedagogikk
kr 168,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Foredrag i Norge 1921 og 1923 Forord av Oddvar Granly og Cato Schiøtz Under sine besøk i Norge holdt Rudolf Steiner to pedagogiske foredrag i 1921 og to i 1923. De siste er tidligere ikke oversatt til norsk. Med denne utgivelsen er alle fire samlet i en bok. Foredragene inneholder grunntanker i hans pedagogikk. Han viser at menneskekunnskap må danne grunnlaget, og at undervisning og oppdragelse må tilpasses barnets utviklingsfaser. Steiner beskriver også hvordan oppdrageren kan skolere seg til en utvidet menneskeforståelse. Foredragene ga inspirasjon til arbeidet for å grunnlegge landets første Steinerskole, som startet i Oslo i 1926. 1921-foredragene er oversatt av Karl Brodersen og 1923-foredragene er oversatt av Sverre Dahl. Utgitt av Antropos Forlag.