Velkommen til Antropos.no

Antroposofi

Flere visninger

Rudolf Steiner
Antroposofi
kr 158,00
Ni foredrag holdt i Dornach i januar og februar 1924.


Foredragene gir en sammenfattende fremstilling av den antroposofiske verdensanskuelse for medlemmene av det Antroposofiske Selskap, som ble grunnlagt på nytt i julen 1923.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

En Indføring i den antroposofiske verdensanskuelse Ni foredrag holdt i Dornach i januar og februar 1924. Foredragene gir en sammenfattende fremstilling av den antroposofiske verdensanskuelse for medlemmene av det Antroposofiske Selskap, som ble grunnlagt på nytt i julen 1923. Fra bokens innhold: Antroposofi som gjenstand for menneskenes lengsel i vår tid Den meditative bevissthet Overgangen fra almindelig viten til initiasjonserkjennelse Den styrkede tenkningen og det andre menneske. Åndedrettsvirksomheten og luftmennesket Kjærligheten som erkjennelseskraft. Menneskets Jegorganisme. De styrende verdenstanker i utåndingsluften. Det virkelige Jeg åpenbart i legemets varmeforhold Drømmelivets forhold til virkeligheten Drømmelivets forhold til den imaginative erkjennelse. Menneskets skyld overfor livet. Grunnlaget for Karma Menneskets evne til erindring Oversatt til dansk av Johannes Hohlenberg fra Antroposophie - Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren, GA nr. 234. Utgitt av Antroposofisk Forlag.