Velkommen til Antropos.no

Antroposofien

Flere visninger

Arve Mathisen, red.
Antroposofien
kr 178,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

ESSAYS redigert av Arve Mathisen Rudolf Steiners verker er en bredt anlagt skisse som først får sin mening gjennom at det arbeides videre på den. Steiner oppfordret sine tilhørere til kritisk å utprøve hans utsagn: La livet selv vise om ideene er fruktbare eller ikke. Og herved gir vi oppfordringen videre til våre lesere. Ta denne lille essaysamlingen kritisk fatt. Den er ment å være en introduksjon til antroposofien for lesere som ikke kjenner dette temaet fra før. En skisse av en skisse. Arve Mathisen i forordet. Innhold: Reidun Iversen: Hjertets språk Kaj Skagen: Hva er antroposofi? Cato Schiøtz: Antropo-hvaforno? Arve Mathisen: Antroposofien i Steinerskolen Arne Enge: Antroposofisk medisin Jørgen Smit: Hva er en meditativ erkjennelsesvei? Hans-Jørgen Høinæs: Veier til antroposofien og dens grunnidé Herbert Hahn: En av Rudolf Steiners arbeidsdager Rudolf Steiner: Antroposofi og pedagogikk Uttalelser om Rudolf Steiner Utgitt av Antropos Forlag