Velkommen til Antropos.no

Årets høytider

Flere visninger

Christian Smit
Årets høytider
kr 148,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Et utvalg av Christian Smits prekner. Christian Smit ble viet til prest i Kristensamfundet av Friedrich Rittelmeyer i Stuttgart i 1926. Før han fattet beslutningen om å la seg vie til prestegjerning, var han aktiv som advokat i Bergen og var en tid konstituert fylkesmann. Han arbeidet over 30 år som prest i Kristensamfundet i Oslo, de ti første årene som den eneste prest i Norden.