Velkommen til Antropos.no

Mennesket som samklang af det skabende, formende og dannende verdensord

Flere visninger

Rudolf Steiner
Mennesket som samklang af det skabende, formende og dannende verdensord
kr 190,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Tolv foredrag holdt i Dornach oktober og november 1923 Fra bokens innhold: I. Verdensforholdenes, jordforholdenes og dyreverdenens sammenheng med menneskene:Mennesket som sammenføyning av ørn, løve, tyr - Den solgjennomskinnende atmosfære og dyrekretsen. Det sammenføyede tredelte dyrs (Dreigetiers) lære - Jordens fysiske substans og sjelens åndelige substans II. Den indre sammenheng mellom verdensfenomen og verdens vesen: Kosmiske krefter i insektverdenen. Sommerfugler og plantenes vekst - Åndeliggjøring av materien ved sommerfugler og fugler - Kosmisk utdanning av menneskene og de høyere dyr III. Planteverdenen og naturelementaråndene: Rotånder, vannvesener, luft- og ildånder og plantenes vekstprosesser - Gnomer, Undiner, Sylfer, Ildvesnene. Ondartede og godartede elementarvesen - Iakttagelse og opplevelse av naturelementarvesener IV. Den menneskelige organisasjons hemmeligheter: Stoffvekselprosesser og sirkulasjonsprosesser. Sykdommer og helbredelse - Virkningene av det mineralske og plantesubstans i den menneskelige organisme - Kildene til det moralsk-åndelige i menneskeheten Oversatt til dansk fra Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes, GA nr. 230. Utgitt av forlaget Jupiter.