Velkommen til Antropos.no

Barnets oppdragelse

Flere visninger

Rudolf Steiner
Barnets oppdragelse
kr 48,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

fra åndsvitenskapens synspunk Artikkel fra tidsskriftet Luzifer-Gnosis 1907 Rudolf Steiners eneste skriftlige fremstilling av grunnprinsippene i en antroposofisk pedagogikk, bygget på en betraktning av de tre første syvårsperiodene. I året 1919 grunnla Rudolf Steiner og Emil Molt den Frie Waldorfskolen i Stuttgart, som ble utgangspunktet for en verdensomspennende skolebevegelse. Allerde i 1906 og 1907 holdt Steiner flere offentlige foredrag om pedagogiske spørsmål. Innholdet av disse foredragene er sammenfattet i artikkelen Barnets oppdragelse fra åndsvitenskapelig synspunkt. Her beskrives de forskjellige faser i barnets utvikling og de grunnleggende pedagogiske oppgaver som stilles ut fra en dypere erkjennelse av mennesket. Oversatt av Helga Geelmuyden fra Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, GA nr. 34. Utgitt av Antropos Forlag.