Velkommen til Antropos.no

Bevissthet og hjerne - et uløst problem

Flere visninger

Trond Skaftnesmo
Bevissthet og hjerne - et uløst problem
kr 210,00
Bokens hovedkapitler: Hva er problemet? - Den gåtefulle bevisstheten. Kan bevisstheten påvirke hjernen?; Kontinuiteten mellom jeg og verden - Hva består verden av? Utviklingen av bevissthet og persepsjon.; Hjernen og bevisstheten. - Nevrobiologien og det harde problemet.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

I skriftet ”Das Manifest” oppsummerer 11 ledende nevrobiologer hva vi nå vet om forholdet mellom bevisstheten og hjernen. Til manges overraskelse lød konklusjonen slik: "Hvilke regler hjernen arbeider etter – hvordan den avbilder verden slik at umiddelbar iakttagelse og tidligere erfaringer smelter sammen; hvordan den indre aktiviteten oppleves som ”dens egen” aktivitet og hvordan den planlegger fremtidige aksjoner – alt dette forstår vi nå som før ikke en gang i ansatsene. Ja, enda mer: Det er overhodet ikke klart hvordan man kunne utforske dette med de midler vi rår over i dag. I så måte befinner vi oss på sett og vis på jeger-samler stadiet." Tidsskriftet ”Gehirn und Geist” 6/2004 Gjennom hele sin historie har nevrobiologien lagt til grunn en modell, der bevisstheten oppfattes som et produkt av nevronenes aktivitet. Når vi nå har fulgt denne grunnmodellen i over 100 år uten å komme ett skritt nærmere en forståelse av ”bevissthetens harde problem”, er det på tide å stille et alvorlig spørsmål ved om modellen overhodet peker i riktig retning. Kanskje finnes det andre forståelsesformer som bedre kan klargjøre relasjonen mellom bevisstheten og hjernen? Det er disse spørsmålene denne boken handler om. Trond Skaftnesmo (f. 1959) er naturforvalter fra UMB og har hovedfag i filosofi fra UiO. Doktorgradsstipendiat ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, samt faglærer på Steinerskolens videregående trinn i Haugesund. Har utgitt bøkene ”Frihetens biologi” (2000) og ”Genparadigmets fall” (2005). Medlem i redaksjonen for tidsskriftet Libra. Har publisert en rekke artikler om biologi og filosofi og holdt foredrag i inn- og utland om de samme emner. Boken har et forord av dr. philos. Peder Chr. Kjerschow, tidligere rektor ved Nansenskolen. Utgitt av Antropos Forlag. Heftet, 154 sider.