Velkommen til Antropos.no

Bhagavad Gita og den moderne okkultisme

Flere visninger

Rudolf Steiner
Bhagavad Gita og den moderne okkultisme
kr 220,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Det indiske nasjonalepos Bhagavad Gita sett i lys av moderne, europeisk orientert okkultisme er temaet for en serie på ni foredrag som Rudolf Steiner holdt i 1913 i Helsingfors. I et omfattende perspektiv tar Steiner her opp spørsmål som får stadig større aktualitet i kulturlivet, gjennom den økende innflytelse i den vestlige verden i vårt århundre fra østerlandske religioner og meditasjonsretninger. Steiner viser at en moderne åndsvitenskap fullt ut anerkjenner den gamle orientalske visdom, men at man i vår tid må finne en ny vei til åndelig erkjennelse, som innbefatter en ny forståelse av Kristusimpulsen. Oversatt av Olaf Henriksen etter Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita, GA 146. Utgitt av Antropos Forlag.