Velkommen til Antropos.no

Om 7-årsperioderna i människans biografi

Flere visninger

Maarten Reder
Om 7-årsperioderna i människans biografi
kr 70,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Dr. Maarten Reder har i en rekke artikler skrevet om menneskets ulike 7-årsperioder og deres betydning i vår utvikling. Å forstå hva det er som vil bli til og hva som ligger som risiko i hver gitt periode, kan hjelpe oss til en bedre forståelse av oss selv, våre barn og våre medmennesker, enn kanskje aldri så mye psykologisering. Fra bokens innhold: De første leveårene Om barnets utvikling - den andre syvårsperioden Om den tredje syvårsperioden - jordmodenhet Utviklingen av fornemmelsessjelen i alderen 21 - 28 år Om menneskets livsfaser i 28 - 35 årsalderen Om bevissthetssjelen 35 42 år Om livsperioden 42 til 49 år Antroposofisk livskunnskap med innvirkning på 49 - 56 års alderen Livsalderen 56 - 63 år - om intuisjonssjelen Det aldrende menneske Når vi blir gamle På svensk. Utgitt av FALK Föreningen för Antroposofisk Läkekonst.