Velkommen til Antropos.no

Bönen idag

Flere visninger

Hans-Werner Schroeder
Bönen idag
kr 84,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

nya perspektiv "For det konkrete praktiske livet er denne boken skrevet", sier forfatteren Hans-Werner Schroeder. At det er vanskelig å be, opplever alle som på alvor vil begynne med bønnen. På en forsiktig måte går forfatteren inn på de spørsmål som kan oppstå, og han tilføyer: "Avgjørende er det om sjelen klarer å finne sitt eget midtpunkt. Det kan den gjøre når den vokser utover seg selv og inn i en høyere tilværelse: i bønnen" Fra innholdet: Lytte og tale Egoismen i bønnen Fader Vår Forbønn Bønn for de avdøde Bordsbønn Bønn og meditasjon Oversatt til svensk. Utgitt av bokförlaget Fenix.