Velkommen til Antropos.no

Broen mellem verdensåndeligheden og det fysiske i mennesket

Flere visninger

Rudolf Steiner
Broen mellem verdensåndeligheden og det fysiske i mennesket
kr 238,00
På sporet af den nye Isis, den guddommelige Sophia.

16 foredrag holdt i Dornach, Bern og Basel fra 26. november til 26. desember 1920, GA 202
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Et utvalg av bokens innhold: Dannelsen av menneskeskikkelsen av samvirket av kosmiske og jordiske krefter / Mennesket som skapende element i kosmos / Sammenhengen mellom det naturlige og moralsk sjelelige / Sjelenes vandring gjennom kulturene på veien gjennom gjentatte jordeliv / Gamle og nye innvielsesmetoder / Hvordan lever det sjelelige-åndelige i det fysiske menneske / Det moralske som kilde til det verdensskapende / Julemysteriet. Hyrdenes fromhet og magiernes stjernevisdom / Isislegenden og dens fornyelse i vår tid. Den guddommelige visdommen Sophia / Stjernehimmelens hemmeligheter og det indre i mennekset. Oversatt til dansk fra tysk "Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen. Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia", GA 202. Utgitt av Jupiter forlag. Heftet, 259 sider