Velkommen til Antropos.no

De tre årene

Flere visninger

Emil Bock
De tre årene
kr 325,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Med utgangspunkt i Rudolf Steiners kristologi og evangelieforedrag skildrer forfatteren Kristi jordeliv fra Jordandåpen til mysteriet på Golgata. Emil Bock beskriver de historiske tildragelser i Palestina ved tidsregningens begynnelse i dramatiske, innholdsmettede bilder, som gjør så vel tidens åndelige strømninger som de særegne kvaliteter i natur og landskap nærværende for leseren. Emil Bock ble født i Wuppertal-Barmen i 1895. Han studerte først filologi, men gikk senere over til teologistudiet. Gjennom teologen Friedrich Rittelmeyer ble Bock i 1917 kjent med Rudolf Steiner og hans åndsvitenskap, antroposofien. Han var med på å grunnlegge Kristensamfunnet i 1922. Da Rittelmeyer døde i 1938, ble Bock leder for denne efterhvert verdensomspennende bevegelse. Emil Bock døde i 1959. Ved siden av prestegjerningen utfoldet Bock en omfattende virksomhet som foredragsholder og forfatter. Hans hovedverk er serien Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit i syv bind. De tre årene er sjette bind i serien. Oversatt av André Bjerke og Niels Magnus Bugge. Utgitt av Antropos Forlag.