Velkommen til Antropos.no

Dør språket? Hvordan ordet kan belives

Flere visninger

Heinz Zimmermann
Dør språket? Hvordan ordet kan belives
kr 158,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Språkbevisste mennesker i det 20. århundre engasjerer seg sterkt i spørsmålet om språklig fornyelse, og engasjementet antar de forskjelligste former. Utfra dette vokser også bevisstheten frem om et ansvar som strekker seg langt utover en skolemesteraktig god språkpleie. Det er erkjennelsen av at språket ikke lenger som før bare forandrer og utvikler seg lovmessig utfra lydforskyvning og så videre, men at utviklingen stadig blir mer menneskeavhengig. Det innebærer at om ikke språket blir tatt tak i på en bevisst og ansvarlig måte, forfaller det og forkrøples til tegnsystem, eller det blir til manipulasjonsmiddel. Boken har tre hovedkapitler: I. Språket mellom tenkning og bevegelse II. Vårt ansvar for språket III. Fornyelsen av tankekunsten, språkkunsten og bevegelseskunsten gjennom Rudolf Steiner Oversatt til norsk av Bente Katja Bø. Utgitt av Antropos Forlagt i bokserien Antropos Praxis og Rudolf Steinerhøyskolens skrifter.