Velkommen til Antropos.no

Du store verden - en lesebok om dyr.

Flere visninger

Bente Katja Bø og Marianne Tellmann (redaktører)
Du store verden - en lesebok om dyr.
kr 340,00
Til det nye skoleåret foreligger nå på Antropos forlag «DU STORE VERDEN – en lesebok om dyr», laget for 3. og 4. klasse i Steinerskolene. Redaktører er Marianne Tellmann og Bente Katja Bø, og boken er illustrert og grafisk utformet av Odd Lindbråten.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Denne boken er et resultat av mange års arbeide, hvor en bred krets av lærere har bidratt med synspunkter og råd. Det er en stor begivenhet i steinerskolemiljøene at det hermed foreligger et verk hvor så mye pedagogisk erfaring er samlet, til hjelp for alle lærere som søker gode og substansielle tekster til den så viktige språkundervisningen. Redaktørene skriver selv om boken: Først og fremst er den laget for barna i steinerskolens 3.klasse. Dyr er et gjennomgående tema det skoleåret, men neimen om grensen går der. Dyr hører hele barnealderen til, og dragningen er usvikelig, all mediepåvirkning til tross. Fortsatt begraves døde fugler, nyfødte lam bæres, bortkomne katter reddes, giftige huggormer forskrekker, langørete hunder klappes, ender mates, fuglekasser settes opp, brølende løver beundres – ja, listen er lang og så mangfoldig. I «DU STORE VERDEN» er svalenes liv gjennom årsløpet rammen om det hele. Svalene omkranser nyskrevne og eldre fortellinger om dyr, fabler og legender, dikt og et lite skuespill med replikker. Innslag av leseøvelser, gåter og vitser er det også. Alt er egnet felles lesestoff - for høytlesing i kor og enkeltvis, stillelesing, gjentatt lesing, og lesestoffet byr på tematikk for gjenfortelling og samtale. Å utvikle barnas språkfølelse og språkforståelse har vært avgjørende for tekst-utvalg og oppbygning av boken. Simpelthen å skjerpe språklig appetitt og språklig skjelneevne. Utgitt av Antropos Forlag 2016. Innbd., 147 sider.