Velkommen til Antropos.no

En innvielsesvei for vår tid

Flere visninger

Steiner, Rudolf
En innvielsesvei for vår tid
kr 285,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Med en innledning av Terje Christensen: Rudolf Steiner i England I disse elleve foredragene som ble holdt i 1924 i England, tar Rudolf Steiner utgangspunkt i den gamle mysterievisdom slik den levet hos kaldeerne og grekerne og ut fra tradisjonen ennå var virksom i middelalderen, bl.a. hos de betydelige lærere ved skolen i Chartres. I vår tid er det igjen våknet en interesse for mysteriene og en dypere erkjennelse av mennesket, som ofte går i retning av det mystiske, slik vi finner det i de østlige religioner, eller gir seg uttrykk i et fenomen som spiritismen innenfor den vestlige kultur. Steiner viser hvilke farer som ligger i disse ensidige impulser. Han beskriver hvordan man kan arbeide for en sann fornyelse av mysteriene og utvikle et bevisst forhold til en høyere kosmisk virkelighet, som ivaretar den indre frihet og tankemessige klarhet som er erobret i naturvitenskapens tidsalder. Terje Christensens innledning (ill. med fotografier) gir et levende bilde av Rudolf Steiners besøk og menneskemøter i England i årene fra 1902 til 1924. Oversatt av Arne Møller. Utgitt av Antropos Forlag.