Velkommen til Antropos.no

Engler

Flere visninger

kr 180,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Vesen og virke. De høyere hierakiers vesener (engler i den kristne tradisjon) er menneskenes usynlige ledsagere og virksomme i den enkeltes liv, i menneskehetens og kosmos utvikling. I tidligere tider kunne spirituelt anlagte mennesker stadig oppleve dem som nærværende i hverdagen. Rudolf Steiners åndsvitenskap har gjort englenes og hierarkienes virkelighet tilgjengelig for en moderne bevissthet. I de ti foredragene som er valgt ut i denne boken, beskriver han fra de forskjelligste sider hvor viktig det er for hele menneskehetens videre utvikling at man tilegner seg en riktig forståelse av englenes virksomhet og oppgaver i vår tid. Wolf-Ulrich Klünker behandler i bokens innledning menneskets forhold til engelverdenen i lys av bevissthetsutviklingen siden den greske kultur. INNHOLD: – Hva gjør engelen i vårt astrallegeme? – Menneskets tre møter med universets vesen. – Skjebnedannelse under søvn og i våken tilstand. – Menneskets forhold til sitt engelvesen og til de høyere hierarkier. – Mikaelimpulsen og mysteriet på Golgata. – Erkjennelsen av åndelige vesener i forskjellige epoker. – Det tredje og det annet hierarki. – Det første hierarki og den guddommelige trinitet. – Jupitertilstanden og dens vesener. Oversatt av Arne Møller fra Vom wirken der Engel und anderer hierarchischer Wesenheiten, Verlag Freies Geistesleben. 2. utgave 2008. Heftet, 194 sider. Utgitt av Antropos Forlag.