Velkommen til Antropos.no

Esoteriske karmabetragtninger. Andet bind, 2. del

Flere visninger

Rudolf Steiner
Esoteriske karmabetragtninger. Andet bind, 2. del
kr 165,00
Dansk oversettelse av "Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge" Bnd. II, 2. del
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

8 foredrag holdt i Dornach, Sveits fra 16. mai til 29. juni 1924. Kjensgjerningene av reinkarnasjon og karma (gjentatte jordeliv og skjebnens lover) hører med til antroposofiens sentrale erkjennelser. Utarbeidelsen av dette tema er et gjennomgående trekk i hele Rudolf Steiners virke. Dette kulminerer i hans siste aktivitetsår med over 80 foredrag, hvor områdene omkring de karmiske lovmessigheter på en omfattende måte blir utvidet og fordypet. Foredragene Esoteriske karmabetragtninger bør helst studeres i sin helhet og i en sammenheng der den kronologiske rekken følges. Dette gjelder spesielt de fire første bind som utgjør en helhetlig foredragsrekke holdt i Dornach. Fra bokens innhold: III) Karmadannelse ved den tilbakeløpende gjennomlevelse av jordelivet umiddelbart etter døden. IV) Karmas kosmiske form og de individuelle betraktninger av karmiske sammenhenger. På dansk. Oversettelse av 2. del Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 2. Bnd., GA 236. Utgitt av Forlaget Jupiter.