Velkommen til Antropos.no

Fascinasjon og forargelse

Flere visninger

Peter Normann Waage, Cato Schiøtz
Fascinasjon og forargelse
kr 268,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Rudolf Steiner og antroposofien sett utenfra Vennligst ikke kast peanøtter til antroposofene! Undertittelen ”Rudolf Steiner og antroposofien sett utenfra” kan gi assosiasjoner som er lite flatterende. Når redaktørene Peter Normann Waage og Cato Schiøtz har valgt bidragsytere med et ”sett utenfra”-perspektiv, er resultatet imidlertid ikke en samling beskrivelser som kan sammenlignes med fotografier tatt gjennom sprinkler i en dyrehage. Samtlige bidrag er basert på ubeskyttet erfaring fra den frie natur. Forfatterne anses likevel som ”utenfra” i den forstand at de ikke er medlemmer at Antroposofisk Selskap eller til daglig utøver sitt yrke i en antroposofisk virksomhet, ei heller hører de til de tradisjonelle polemiske motstanderne. Noen har valgt en mer biografisk og personlig innfallsvinkel, andre tar utgangspunkt i antroposofiens praktiske virksomheter, andre igjen har valgt å kommentere Steiners forhold til samtidige skikkelser innen kunst og kultur – og noen vurderer Steiners filosofi og selvforståelse. ”Både tilhengere og motstandere tegner i en viss forstand et bilde av Steiner som et menneske uten skygge. Han kan være svart eller hvit; men ingen person det går an å forholde seg til, på annen måte enn gjennom forsvar eller bortforklaringer. Men Steiner trenger ingen forklaring, bortforklaring, unnskyldning eller forsvar; han trenger å forstås. Det er også hva vi håper denne boken kan bidra til.” (Fra redaktørenes forord.) Boken har følgende bidragsytere: Helge Ole Bergesen, Nils Christie, Cecilie Løveid, Kurt Narvesen, Håvard Rem, Iben Sandemose, Kaj Skagen, Vanessa E. Holden, Ketil Bjørnstad, Mosse Jørgensen, Thomas Hylland Eriksen, Trond Berg Eriksen, Johan Galtung, Jan-Erik Ebbestad Hansen, Karl Milton Hartveit, Sven Oluf Sørensen. Utgitt av Pax forlag.