Velkommen til Antropos.no

Når hjertene begynner å ha tanker

Flere visninger

Karl-Martin Dietz
Når hjertene begynner å ha tanker
kr 180,00
Det er nettopp fremtidens oppgave, at hodets viten etterhvert blir forvandlet til hjertets viten.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Det er nettopp fremtidens oppgave, at hodets viten etterhvert blir forvandlet til hjertets viten. Mens denne hjertets logikk på det lavere trinn ikke var gjennomglødet og gjennomlyst av det som mennesket tilegner seg gjennom sin forstand, blir på et høyere trinn hjertets logikk gjennomstrømmet, gjennomglødet, gjennomlyst av det som mennesket på det nåværende trinn av sin utvikling har ervervet gjennom begreper, gjennom ideer. Karl Martin Dietz Karl-Martin Dietz (f. 1945 i Heidelberg), studerte klassisk filologi, germanistikk og filosofi samt økonomi i Heidelberg, Tübingen og Roma. Doktorgraden tok han 1975 med en avhandling om førsokratisk filosofi. Underviste ved Universitetet i Heidelberg 1974-1980. Var i 1978 med på å grunnlegge Friedrich von Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften, Heidelberg, hvor han arbeider. Dietz har utgitt en rekke bøker om filosofiske, åndshistoriske og tidsaktuelle temaer, og er opptatt av å vise antroposofiens aktualitet overfor utfordringer som vi møter i vår tid. I Norge har han gjennom mange år holdt foredrag og seminarer. Utgitt av Antropos Forlag