Velkommen til Antropos.no

Goethe og naturvitenskapen

Flere visninger

Pehr Sällström
Goethe og naturvitenskapen
kr 248,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Mange har hørt tale om Goethes farvelære – men hvilke idéer er det egentlig som ligger til grunn for Goethes måte å betrakte naturen på? Hva er goetheanisme? – ”Man kan ikke fri seg fra følelsen av at man i Goethes idéer aner et enormt ’potensial’ ”, uttaler Sven Oluf Sø-rensen, professor i atomkjernefysikk ved Universitetet i Oslo. I boken Goethe og naturvitenskapen gir Pehr Sällström en engasjerende og alment forståelig innføring i Goethes naturvitenskapelige tenkning. Forfatteren tar særlig for seg slektskapet mellom vitenskap og kunst og sammenligner naturforskeren Goethe med ”kunstneren som leter etter et adekvat symbol for å kunne fange og uttrykke en særdeles kompleks og mangefasettert innsikt.” Pehr Sällström er dosent i fysikk ved Stockholms universitet og har utgitt flere bøker, bl.a. «Goethes färglära» (1996). «Bekjentskapet med Goethe er alltid en utfordring. Er man en gang blitt fengslet av hans allsidige personlighet og hans enestående betraktning av naturen og livet, blir man aldri ferdig med ham.» Pehr Sällström Oversatt av Niels Magnus Bugge. Antropos Forlag