Velkommen til Antropos.no

Goethes verdensanskuelse

Flere visninger

Rudolf Steiner
Goethes verdensanskuelse
kr 278,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Rudolf Steiner (1861-1925) viet en stor del av sine unge år til studiet av Goethe og så det som sin oppgave å klargjøre de erkjennelsesmessige og filosofiske forutsetningene for Goethes naturvitenskap. I denne boken får også dagens lesere tilgang til grunnideene i en goetheanistisk naturforståelse, som med henblikk på vår tids miljøproblemer og naturødeleggelser er mer aktuell enn noen gang. Steiner studerte naturvitenskap, matematikk og filosofi i Wien og arbeidet ved Goethe-arkivet i Weimar. Senere virket han som forfatter, redaktør og lærer i Berlin, hvor han etter århundreskiftet la frem sin åndsvitenskap, antroposofien. Innledning av Kaj Skagen. Oversatt av Sverre Dahl fra Goethes Weltanschauung, GA nr. 6. Innbundet, 235 sider. Antropos Forlag.