Velkommen til Antropos.no

Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen

Flere visninger

Redaktør: Jakob Kvalvaag
Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen
kr 180,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Redaktør: Jakob Kvalvaag. Innledning: Arve Mathisen. En læreplan for Steinerskolen vil være et viktig arbeidsredskap for lærere, foreldre og andre som søker en konkret og begrunnet kunnskap om aktuell steinerpedagogisk praksis og idé. Læreplanen gir innsikt i pedagogikkens overordnede begreper, den beskriver en mulig utviklingsvei gjennom skoleårene og den inneholder en sammenfatning av hvert fags og klassetrinns undervisningsinnhold. I steinerpedagogikken fremheves barnets individualitet som den egentlige kilde til nyskapning og kreativitet. Det individuelle i hvert barn forbindes med evnen til etiske handlinger og personlig utvikling. Pedagogikkens målsetning vil være å skape best mulige forutsetninger for at dette innerste og dypere sett hellige i alle mennesker skal komme til sin rett. Idealet om en oppdragelse til frihet er derfor helt sentralt for Steinerskolene. Lærerens utfordring blir å være en medhjelper og en inspirasjonskilde til at barnets individualitet og personlige egenart skal få så gode utviklings- og vekstkår som mulig. 222 sider. Utgitt av Antropos Forlag og Steinerskolene i Norge