Velkommen til Antropos.no

Impulser for en sosial fremtid

Flere visninger

Karl König
Impulser for en sosial fremtid
kr 220,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Samliv med usedvanlige mennesker Den verdensomspennende bevegelsen Camphill til hjelp for psykisk utviklingshemmede omfatter idag ca. hundre landsbyer i over tyve land. Norge har fem landsbyer, med Vidaråsen i Andebu som den største. Arbeidet har fått stor anerkjennelse og vakt betydelig oppmerksomhet i offentligheten, ikke minst gjennom de mange kulturelle og praktiske aktiviteter (jordbruk, kunst, foredragsvirksomhet, seminarer etc.) Camphill ble grunnlagt i Skottland i 1939 av den østerrikske legen Karl König (1902-1966) og hans medarbeidere. König var født i en jødisk familie, studerte medisin i hjembyen Wien og arbeidet som antroposofisk lege i Sveits og senere ved et hjem for psykisk utviklingshemmede i Schlesien.. I 1938 forlot han Mellomeuropa. Han har utgitt en rekke bøker om de forskjelligste temaer (embryologi, zoologi, meditasjon, kristologi, biografier) og var også meget aktiv som foredragsholder. De ni foredragene med etterfølgende samtaler – de såkalte ”Landsbyforedragene” – som er gjengitt i boken Impulser for en sosial fornyelse, ble holdt for medarbeidere i Camphill i årene 1962-64 og blir betraktet som Königs åndelige testamente. Her beskriver han det menneskebildet som ligger til grunn for arbeidet i Camphill i et perspektiv som bidrar til å kaste lys over hele vår tids kulturelle og sosiale situasjon. “En del av essensen i den såkalte landsby-impulsen er å være mer enn bare en institusjon for den mentalt handikappede. Jo mer det enkelte menneske – om det har behov for hjelp eller er medarbeider – trer ut av den skyggeaktige tilværelse det er å tilhøre en bestemt kategori, og stiger inn i lyset av kunnskapen om sin egenart og krever å bli anerkjent som et unikt menneske, jo mer vil de sosiale konsekvenser av en slik kunnskap bli synlige.” Peter Roth i forordet Oversatt av Margit Engel. Utgitt av Antropos Forlag