Velkommen til Antropos.no

Initiationserkendelse

Flere visninger

Rudolf Steiner
Initiationserkendelse
kr 295,00
Initiationserkjennelse handler om veien inn i den åndelige verden, en moderne skoleringsvei, som fører det åndelige i mennesket til det åndelige i verdensaltet
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Denne foredragsrekken ble holdt i Penmaenmawr, som har omgivelser hvor de mange stensetninger fra druidernes tid og virke har fremkalt en helt spesiell astral-atmosfære. Den vitner om et spirituelt liv, som gav Rudolf Steiner mulighet for nettopp her å tale om det indre i antroposofiens vesen. Initiationserkjennelse handler om veien inn i den åndelige verden, en moderne skoleringsvei, som fører det åndelige i mennesket til det åndelige i verdensaltet, og hva som på denne vei kan kan oppleves og erkjennes i forbindelse med imaginasjon, inspirasjon og intuisjon. Fra foredragene kan blant annet nevnes: Hva er karakteristisk for mystikere som f.eks. Jakob Böhme og Swedenborg, og hvordan adskiller mystik og visjonære opplevelser og spiritisme seg fra den åndsvitenskapelige erkjennelsesvei? Hva er konsekvensen av manglende åndelig forståelse av naturen? Hva er okkult fangenskap? Hva opplever mennesket i søvnen, i drømmen og postmortalt mellom de enkelte inkarnasjoner? Livet med englehierarkiene. Hvordan adskiller den åndelig-kosmiske tilværelse etter døden seg fra tidligere epoker i menneskehetens evolusjon? Kristus som menneskets fører etter døden. Vil Kristi gjenkomst bli forstått? Og hvordan kommer vi den neste