Velkommen til Antropos.no

Jordens ansikt

Flere visninger

Markus Lindholm
Jordens ansikt
kr 298,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Dialoger med en skapende natur Jorden er levende. Gjennom et dynamisk, økologisk tenkesett tar Markus Lindholm oss med på en naturfilosofisk odyssé. Spørsmålet om menneskets selvforståelse reises mot stadig skiftende bakgrunn, snart gjennom formspråket på sommerfuglens vinger og snart i forhold til hele dyrerikets utvikling. Ordet økologi får derigjennom et nytt innhold, hvor mennesket ikke lenger er skadedyret, men nøkkelen, som i kraft av seg selv gir jorden og hele biosfæren mening. Fra bokens innhold: Livet på jorden - Livet og døden - Dyrelivets utvikling - Intelligensen i naturen - Mennesket i landskapet, landskapet i mennesket - Kalk og kisel som eteriske motsetninger i natur og menneske - Det usynlige liv - En verden av klang - Mennesket og jorden, en sammenfatning Utgitt av Vidarforlaget.