Velkommen til Antropos.no

Kampen om mennesket

Flere visninger

Rudolf Steiner
Kampen om mennesket
kr 298,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Åndelige makter og deres skjulte motiver 13 foredrag holdt i Dornach oktober og november 1915. Rudolf Steiner behandler i disse foredragene fremfor alt de okkulte strømninger i det 19. århundre og den antroposofiske bevegelse, problemet med offentliggjøring av hemmelig viten såvel som bakgrunnen for spiritisme og mediumisme. Steiner nedla et omfattende arbeide i å fornye den europeiske esoterikk og å gi den et moderne, vitenskapelig uttrykk. Åndsvitenskapen representerer en skoleringsvei som appelerer til de bevisste kreftene i mennesket og muliggjør en utvikling i tråd med dets høyere vesen. Oversatt av Bjørn Moen og Karl Milton Hartveit fra Die okkulte Bewegung im neuzehnten Jahrhundert und ihre Bedeutung zur Weltkultur, GA nr. 254. Utgitt av Vidarforlaget.