Velkommen til Antropos.no

Kan antroposofin inspirera en ny matkultur?

Flere visninger

Ulrike von Schoultz
Kan antroposofin inspirera en ny matkultur?
kr 76,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Her har vi lykkes å fange inn en del av Ulrike von Schoultz interessante stoff om måten å se på ernæring og matkultur ut fra antroposofisk synspunkt. Ulrike von Schoultz holder stadig inspirerende forelesninger og kurser i næringslære og matlagning. Hun foreleser over hele Sverige, men fremfor alt er hun engasjert i utdannelsene på Rudolf Steinerhögskolan samt steinerskoleutdanelsen og den biodynamiske jordbrukslinjen på Skillebyholm i Järna. FALK´s redaksjon. På svensk. Utgitt av FALK Föreningen för Antroposofisk Läkekonst.