Velkommen til Antropos.no

Kjærligheten og dens betydning i verden

Flere visninger

Rudolf Steiner
Kjærligheten og dens betydning i verden
kr 98,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Foredrag holdt i Zürich 17. desember 1912. Kjærligheten er det skapende prinsipp i verden og uløselig knyttet til Kristus-vesenets virkning i verdenshistorien. Kjærligheten er ikke bare vesentlig for hver enkelt av oss, men av grunnleggende betydning for jorden og all væren, Budskapet er at mennesket blir medskapende i verden ved å fremme kjærligheten. (Fra omslagsteksten.) Oversatt fra Die Liebe und ihre Bedeutung in der Welt fra Erfarungen des Übersinnlichen, GA 143. Utgitt av Vidarforlaget.