Velkommen til Antropos.no

Kropp Språk Bevegelse.

Flere visninger

Turid Nøkleberg Schjønsby
Kropp Språk Bevegelse.
kr 278,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Eurytmi som scenekunst Med eurytmien har Rudolf Steiner (1861-1925), antroposofiens grunnlegger, skapt en ny bevegelseskunst som gjennom snart hundre år har vist sin fruktbarhet som kunstnerisk, pedagogisk og terapeutisk impuls. I denne boken tar forfatteren spesielt for seg eurytmien som scenisk uttrykksmiddel og beskriver den i forhold til andre kunstneriske retninger i forrige århundre, som f.eks. jugendstilen. Et hovedanliggende er å vise hvordan det menneskebilde som ligger til grunn for eurytmien, har vesentlige berøringspunkter med filosofiske og estetiske ideer hos moderne tenkere som Merleau-Ponty og Martin Heidegger. Turid Nøkleberg Schjønsby er født i 1952 og oppvokst på Østre Toten. Hun har i 20 år arbeidet som pedagog i eurytmi, drama og teater og er ansatt som lektor ved Tranberg videregående skole, Gjøvik (studieretning musikk, dans, drama). Hun har eurytmiutdannelse fra Sverige og Holland og universitetsstudier i musikk-, litteratur- og teatervitenskap. Grunnlaget for boken Kropp, språk, bevegelse er hennes hovedfagsoppgave i teatervitenskap ved Universitetet i Oslo 1997. Utgitt av Antropos Forlag.