Velkommen til Antropos.no

Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen

Flere visninger

Svein Bøhn, Cato Schiøtz, Peter Normann Waage (red.)
Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen
kr 348,00
I boken møtes et mangfold av tidligere og nåværende elever som skildrer hva denne skolegangen ga dem, på godt og ondt.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Med mer enn 35 Steinerskoler og 60 Steinerbarnehager viser steinerpedagogikken et liv laga. Fra første klasse i grunnskolen til tredje klasse i videregående har Steinerskolene rundt 5000 elever. I denne boken om Steinerskolene i Norge, som vi har valgt å kalle "Liv laga", møter du et mangfold av tidligere og nåværende elever som skildrer hva denne skolegangen ga dem, på godt og ondt, og det spares ikke på ris eller ros. Samlet sett gir disse bidragene et unikt og troverdig bilde av et annerledes skoleslag som har bidratt til mer enn 80 års norsk skolehistorie. "Liv laga" inneholder dessuten refleksjoner og erfaringer fra en rekke foreldre. Her blir du også med inn i lærerværelser og det mye omtalte lærermøtets innerste sirkler. Boken gir i tillegg et innblikk i Steinerskolens fornyelse og utvikling på sentrale felter, som læreplaner, utdanningstilbud og ledelse. Offetlig omtale, og ikke minst kritikk av Steinerskolen, er bredt behandlet i boken. (Fra bokens omslagstekst) Utgitt av Arneberg Forlag 2010.