Velkommen til Antropos.no

Livsbetingelser for fremtidens oppdragelse.

Flere visninger

Rudolf Steiner
Livsbetingelser for fremtidens oppdragelse.
kr 178,00
"Åndsvitenskapen selv er det man må oppta og belive i seg, da vil den kunne utfolde sine frukter på livets forskjellige områder." Rudolf Steiner
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Fem foredrag om pedagogikk og lærerutdannelse. I flere foredrag for pedagoger fra 1924 har Rudolf Steiner beskrevet den intime sammenhengen mellom pedagogisk og kunstnerisk virksomhet. I forbindelse med lærerutdannelsen utvikler han f.eks. idéen om en plastisk-musikalsk-språklig menneskekunnskap, hvor en systematisk kunstnerisk øvelse og fordypning danner grunnlaget for en utvidet erkjennelse av menneskenaturen. Denne idé utgjør også en kjerne i de fem foredragene Livsbetingelser for fremtidens oppdragelse, som Steiner holdt ved et stort offentlig pedagogisk stevne i Stuttgart i april 1924. - Heinz Zimmermann, tidligere leder for Pedagogisk Seksjon ved Goetheanum, har skrevet et forord til den norske utgaven. Oversatt av Harald Haakstad etter Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens, GA nr. 308. Utgitt av Antropos Forlag, 2. utgave 2017.