Velkommen til Antropos.no

Makt i mellanmänskliga relationer

Flere visninger

Michaela Glöckler
Makt i mellanmänskliga relationer
kr 258,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Våre liv bestemmes av relasjoner. Derfor er maktspørsmålet et stadig aktuelt tema i omgang mellom mennesker, privat såvel som i yrkeslivet. Hvordan hanskes vi med makt på en menneskeverdig måte? Hvordan kan oppdragelse og selvoppdragelse forebygge maktkonflikter og gjøre oss egnet til lederoppgaver? Denne bok inneholder talrike praktiske eksempler fra hverdagslivet, med anknytning til næringsliv, ekteskap, barneoppdragelse, skole, samfunnsliv osv. Den kan derfor sees som en meget anvendbar håndbok. Men Michaela Glöckler anlegger i tillegg mer dyptgående aspekter av menneskekunnskap på maktproblemet, som jo er et av vår tids mest brennende spørsmål. Michaela Glöckler har mangeårig erfaring som padagog og barnelege. Siden 1988 er hun leder for den medisinske seksjon ved Goetheanum i Dornach. Oversatt til svensk. Utgitt av Telleby bokförlaget.