Velkommen til Antropos.no

Mänsklighetens historia

Flere visninger

Rudolf Steiner
Mänsklighetens historia
kr 208,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

och kulturfolkens världsåskådningar Sytten foredrag holdt for bygningsarbeiderne ved Goetheanum, Dornach fra mars til juni 1924 Arbeiderforedrag bind VII Mellom 1913 og 1922 ble i Dornach i Sveits monumentalbygningen Goetheanum oppført, et unikt arkitektonisk byggverk, og et ytre uttrykk for den antroposofiske kulturimpuls. I august 1922, bare noen måneder før bygningen skulle bli ødelagt i en brann, begynte Rudolf Steiner å holde de foredrag for arbeiderne ved bygget som gjengies her og som siden alment kalles "arbeiderforedrag". Det var arbeiderne selv som ville at Rudolf Steiner skulle holde disse foredragene for dem, og de fant sted under timen etter frokostpausen. Tilhørerne bestemte emnene, og Rudolf Steiner oppmuntret dem til å stille spørsmål og gjøre innvendinger. Alt mellom himmel og jord ble berørt, spesielt spørsmål om helse og hygiene, men også spørsmål om naturen, mineral-, plante- og dyreverdenen, som i sin tur førte ut i kosmos til tingenes og levende veseners fremkomst. Foredragene har en friskhet og umiddelbarhet i tonen - kompliserte sammenhenger fremstilles ofte på en drastisk og humoristisk måte - hvilket resulterte i en pedagogisk og lettlest introduksjon til antroposofien. Fra bokens innhold: Kirkegårdsatmosfærens innvirkning på menneskene. De gamle indianerne, egypterne, babylonerne og jødenes livsanskuelser Overfysiske sammenheng i menneskelivet. Gresk ånd og kristendom Kristendommens inntreden i den antikke verden og i mysteriene Stjernevisdom, måne- og solreligion Hvordan så Europa ut ved tiden for kristendommens utbredelse? Trinitet, de tre former for kristendommen og islam. Korstogene. Kristusforestillinger i gammel og ny tid Om påsken Om arrdannelse. Mumien Om grunnlaget for en åndsvitenskapelig astronomi Om jødedommens vesen Om Sephirot-treet Om Kant, Schopenhauer og Eduard von Hartmann Om kometer og solsystemet. Dyrekretsen og den øvrige fiksstjernehimmelen Moses - Dekadent atlantisk kultur i Tibet - Dalai Lama. Hvordan kan Europa utbre sin kultur i Asia? Engelskmenn og tyskere som kolonisatorer Solens natur - Frimureriets opprinnelse - Ku Klux Klan Menneskene og hierarkiene - Den gamle kunnskapen går tapt - Om "Frihetens filosofi" Oversatt til svensk fra Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker, GA 353. Utgitt av Telleby Bokförlag.