Velkommen til Antropos.no

Meditationens guddommelige kraft

Flere visninger

Lauritzen, Jørgen Braren
Meditationens guddommelige kraft
kr 198,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Vejen til dit sande hjerteselv i spirituel kristendom Boken er på dansk, utgitt av Hernov forlag. Heft. 91 sider. Fra bokens omslagstekst: "Meditationens guddommelige kraft" er en moderne innføring i kristen meditasjon og bevissthetsutvikling. Du stifter bekjentskap med meditative øvelser, som hjelper deg med å åpne sinnet, overvinne stress og komme i kontakt med din dypere guddommelige natur. Kristendommen skildres som en spirituell dybdepsykologi, som kan sette deg i kontakt med din innerste kraftkilde og livsmening. New age-overgangstiden vi lever i ved årtusenskiftet, hvor en gammel æra renner ut og en ny begynner, belyses inngående. Jørgen Braren Lauritzen (født 1959), magister i religion og dansk, psykospirituell terapeut, meditasjonslærer og foredragsholder, har tidligere arbeidet i gymnasiet, Rudolf Steinerskolen og som høyskolelærer på den alternative høyskole Søtoftegård.