Velkommen til Antropos.no

Menneskemøter og karma

Flere visninger

Athys Floride
Menneskemøter og karma
kr 50,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

"Det finnes bare ett tempel i verden, og det er menneskelegemet. Ingenting er mer hellig enn denne opphøyde skikkelse." Novalis Hva er et menneskemøte? Hvilken betydning har et slikt møte i et menneskes liv? Hva kommer til syne i et møte mellom to eller flere mennesker? Har et slikt møte med karma å gjøre? Disse spørsmål dukker opp når man blir interessert i hva menneskemøter er. Man kan få følelsen av at noe intimt berøres, noe som ikke bare angår mennesker, men også andre vesen. Er ikke i virkeligheten et møte et øyeblikk i guders og menneskers utvikling, et øyeblikk i verdensutviklingen? Vet vi ikke at det er gjennom menneskene historien skapes, og derigjennom verdensutviklingen? Disse forskjellige spørsmålene skal forsøksvis belyses her. Oversatt av Bente Katja Bø. Utgitt av Pedagogisk Seksjon i Norge.