Velkommen til Antropos.no

Mennesket i lys av okkultisme, teosofi og filosofi

Rudolf Steiner
Mennesket i lys av okkultisme, teosofi og filosofi
kr 278,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

i disse ti fordragene holdt i Kristiania (Oslo) 2. - 12. juni 1912, som her for første gang utgis i bokform på norsk, beskriver Rudolf Steiner hvordan mennesket som et treleddet vesen står i en indre sammenheng med de tolv bilder i dyrekretsen og de syv planetkrefter. Et hovedmotiv i foredragene er Kristusimpulsens betydning for menneskets mulighet i vår tid til å utvikle et bevisst forhold til en høyere kosmisk virkelighet. Oskar Borgman Hansen, tidligere avdelingsleder ved Institutt for Filosofi ved Aarhus Universitet, har skrevet et efterord til den norske utgaven. Oversatt av Arne Møller fra Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie, GA 137. Antropos Forlag.