Velkommen til Antropos.no

Mennesket, makten og markedet

Flere visninger

Peter Normann Waage
Mennesket, makten og markedet
kr 268,00

NB! BOKEN ER FOR TIDEN UTSOLGT.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Rudolf Steiners sosiale ideer i møte med globaliseringen NB! BOKEN ER FOR TIDEN UTSOLGT. Rudolf Steiners sosiale ideer er lite kjent i Norge. De ble utviklet i etterdønningene av den første verdenskrigen, og skulle på den ene siden danne et alternativ til nasjonalismen og nasjonalstaten. På den andre siden ville Steiner ta hensyn til de grunnleggende menneskerettigheter - og til det faktum at økonomien allerede på hans tid var global. Våre dagers globalisering danner en trussel og en utfordring. I blant annet Tyskland, USA, Israel og Filippinene har tenkere og aktivister søkt til Rudolf Steiners ideer for å forstå hvilke muligheter som ligger i globaliseringen og hvordan den kan "temmes". Steiner leverer ingen oppskrift, intet program eller noen ideologi som skal kunne løse samfunnsproblemene. Hans ideer kan snarere benyttes som blikk og analyseapparat. Fra bokens hovedkapitler: Utgangspunktet - 11. september - Verdenspolitiet - Ulvene våkner - Hvilken virkelighet vil vi? Rudolf Steiner - Filosofen - kulturradikaleren Besøk i historisk museum - Rudolf Steiner og Woodrow Wilson - En ny idé - Storpolitiske forsøk - Kaos og uforstand Arven etter Steiner - I Israel - I Norge - På kontinentet - Praktiske virkninger Tregreningen - Regionaliseringen - En ny maktens tredeling - Tre maktfaktorer - Postmodernistene Åndslivet - Politikk og pedagogikk - Kultur og religion - Frihet og ansvarlighet Rettslivet - Fra maktstat til rettsstat - Rettigheter - Borgerlønn - Direkte demokrati - Miljøvern og demokrati Næringslivet - Brorskap - Lønn og profitt - Produksjon, handel og forbruk - Arbeid og verdi - Markedet - Penger - Fruktbar alderdomssvekkelse - Negativ rente - Det lukkede roms økonomi Et globalt sivilsamfunn - Perestrojka og verden - En ny kraft - Tregrening i praksis - Kampen om virkeligheten Nasjon, stat og individ - Hjemsted på vandring - Historien i tabloidformat - Fristelsen - Individet - Staten Utgitt av Pax Forlag.