Velkommen til Antropos.no

Menneskets sanser. Hvordan kan de pleies?

Flere visninger

Willi Aeppli
Menneskets sanser. Hvordan kan de pleies?
kr 178,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Sanseorganismens betydning for oppdragelsen i barne- og ungdomsårene - og dermed også for menneskets videre biografiske utvikling - er temaet i denne boken. Forfatteren viser hvordan vår tids gjennomteknifiserte miljø som motvekt krever en bevisst pleie og belivelse av sanseiakttagelsen. Med utgangspunkt i antroposofiens menneskebilde beskriver han de tolv sanser og deres gjensidige forbindelser, fremfor alt sett i sammenheng med de tre sjelskrefter tenkning, følelse og vilje. Vi må nærme oss barnet gjennom sansene. Rudolf Steiner Willi Aeppli /1894 - 1972) var en av pionerene for Steinerskolebevegelsen i Sveits og arbeidet gjennom mange år som lærer ved Rudolf Steinerskolen i Basel. Aeppli var en av de fremste kjennere av den sveitsiske filosof Paul Vital Troxler (1780 - 1866) og utgav hans etterlatte verker. Oversatt av Dagny Lunde Fredborg etter Sinnesorganismus - Sinnesverlust - Sinnespflege. Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung. Utgitt av Antropos Forlag.