Velkommen til Antropos.no

Metafysikk eller selvmord

Flere visninger

Kaj Skagen
Metafysikk eller selvmord
kr 248,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Et essay om Jens Bjørneboe og antroposofien Hvilken rolle spilte antroposofien i de ulike faser av Jens Bjørneboes lidenskapelige og omskiftelige livsløp? For å besvare dette spørsmålet gir Kaj Skagen en inngående og original redegjørelse for noen hovedsider ved antroposofien og Rudolf Steiners erkjennelsesmessige utvikling. Gjennomgangen av Steiners og Bjørneboes biografier rører ved nerven i den moderne tids bevissthetsliv: Finnes det en større virkelighet enn den våre fysiske sanser viser oss? Hvordan kan vi nærme oss en slik større virkelighet? Og ikke minst: Hvilke muligheter og personlige dilemmaer vil kunne oppstå for dem som forsøker å nærme seg slike spørsmål gjennom antroposofien? Utgitt av Cappelen Forlag.