Velkommen til Antropos.no

Morgendagens Landbrug

Flere visninger

kr 295,00
Landbrugsstøttede Fællesskaber. Fællesskabsstøttede Landbrug.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Landbrugsstøttede Fællesskaber. Fællesskabsstøttede Landbrug. I et forbløffende tempo er en ny måte å drive jordbruk på ved å slå rot over hele Amerika og rundt omkring i verden, nemlig Fellesskapsstøttet Jordbruk (CSA = Community Supported Agriculture). Selv om denne nye tilgang bygger på et solid grunnlag av økologiske og biodynamiske dyrkningsmetoder, er selve kjernen i den de sosiale og økonomiske forutsetninger, som gjør det mulig å drive et landbruk i en tid med store forandringer, også hva økonomi angår. Her åpner det fellesskapsstøttede landbrukskonseptet nye, farbare veier til: Å være med å gjøre jorden sunn og værne om miljøet Å samle de lokale samfunn om de grunnleggende spørsmål om matvarer Å gjøre jordbruket til en sikker, tilfredsstillende og værdig levevei Å skape funksjonsdyktige økonomiske alternativer Bokens to forfattere Trauger M. Groh og Steven S. H. McFadden har sammenflettet en undersøkelse av den enkle, men likevel omfattende CSA-teori, som de belyser med eksempler fra gårder og fellesskaper som har gitt seg i kast med den nye måte å tenke og handle på. Boken gir et grundig innblikk i de forutsetninger som gjør fellesskapsgårder til et alternativ som er positivt og fullt av håp. Boken inneholder også oversikter over støtte- og kontaktmuligheter, så interesserte lesere kan hente hjelp til å ta initiativ til fellesskapsgårder i sitt eget lokale samfunn. Den danske utgave er utvidet med avsnitt som beskriver noen av de jordbruk i Danmark som forsøker å anvende disse nye og fremtidsbærende tanker om jordbruket og våre matvarer. Boken er på dansk og utgitt av Helios i Danmark 2009. 305 sider, heftet.