Velkommen til Antropos.no

Åndsvidenskabelig menneskekundskab

Flere visninger

Rudolf Steiner
Åndsvidenskabelig menneskekundskab
kr 228,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

13 foredrag holdt i Berlin fra oktober 1908 til april 1909. I disse foredrag skildres menneskets vesen, dets jordiske og åndelige natur og dets sammenheng med de åndelige verdeners vesener. Av emner som omtales, kan nevnes: Astralverdenen - Det okkulte og det fysiske plans historie - Smertens, lidelsens, lystens og salighetens vesen - De menneskelige gruppesjeler, løve, tyr, ørn og menneske - Sykdomsformer - Arvesynd - Rytmer i mennekets vesensledd - Jordskjelv - Kristi virke i den nuværende menneskehets utvikling - Avatarvesener. Oversatt til dansk fra Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA nr. 107. Utgitt av forlaget Jupiter.