Velkommen til Antropos.no

Kristus og den åndelige verden

Flere visninger

Rudolf Steiner
Kristus og den åndelige verden
kr 142,00
Vanskelighetene ved forståelsen av Kristus-Jesus-vesenet
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Menneskets søgen efter den hellige Gral Seks foredrag holdt i Leipzig desember 1913 og januar 1914 Fra bokens innhold: Vanskelighetene ved forståelsen av Kristus-Jesus-vesenet. Gnostikernes tanker - Symptomatisk utforming av en side ved den menneskelige sjeleopplevelsen hos Sibyllen - Ettervirkninger av den trefoldige Kristus-tildragelse. Kronologi i Zarathustras verdensanskuelse, astrologi i de egyptiske og kaldeiske mysterier, meteorologi i den gresk-romerske tid - Kristus-impulsens arbeide i sjelenes dypere grunn. Grals-idéens fremkomst - Å lese stjerneskriften. Stjerne-aspektet og det menneskelige aspekt på den hellige Gral. Oversatt til dansk fra Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral, GA nr. 149. Utgitt av Antroposofisk Forlag.