Velkommen til Antropos.no

Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet. Bind I

Flere visninger

Steiner, Rudolf
Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet. Bind I
kr 160,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Menneskehedens kosmiske forhistorie Syv foredrag holdt i Dornach september 1918 Fra bokens innhold: Augustin og Descartes. Sol og måne. Auguste Comte og Schelling Søvnens vesen. Idealenes kraft. Teokrati, metafysisk ordning, positivisme Den åttende sfære. Tiden i den historiske utvikling. Skinnhistorie og reale begivenheter Fatalisme og dualisme. Anelse, profetisk visjon, apokalypse. Det villende og det tenkende menneske. Fra dualitet til trinitet Svingningenes lover. Mennesket i kosmos. Verdens-vektstangen. Varighetens sfære og forgjengelighetens region Rommets trefoldighet som avbilde av den trefoldige Gud. Monoteisme og fornemmelse av trinitet. Åndsordning og naturordning Oversatt til dansk fra Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben, GA 184. Utgitt av forlaget Jupiter.