Velkommen til Antropos.no

Naturånder og elementarvesener

Marko Pogacnik
Naturånder og elementarvesener
kr 168,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

I tidligere tider kunne mennesket oppleve naturen som vesensaktig og fylt av ånd, slik det f.eks. skildres i folkeeventyrene og andre overleveringer. Hvordan kan man idag ut fra vår tids forutsetninger igjen få en bevisst tilgang til naturvesnenes rike? Dette er temaet i Marko Pogacniks bok Naturånder og elementarvesener. Pogacnik er født i Slovenia i 1944. Ut fra sitt arbeide som billedhugger har han utviklet en "litopunktur", en kunst som gjør det mulig å virke helbredende inn i landskapet og utligne forstyrrelser i miljøet. Pogacnik har samlet sine erfaringer fra omgangen med naturens "skjulte intelligens" i flere bøker. Han uttaler at vi i dag står ved vendepunktet i kulturutviklingen, hvor menneskene må samarbeide med de vesener som er virksomme på de forskjellige plan i naturen. Oversatt av Georg Bentze. Utgitt av Antropos Forlag.